Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła?
Warunki korzystania ze strony internetowej i sklepu internetowego

Warunki korzystania ze strony internetowej i sklepu internetowego

1.Wprowadzenie

1.1. Niniejszy dokument (poniżej nazywany „Warunkami”) wspólnie z dokumentami wymienionymi poniżej określa warunki, na których użytkownik korzysta ze strony internetowej I nabywa produkty w sklepie, który jest jej częścią (steelalive.io oraz store.steelalive.io).

1.2. Przed rozpoczęciem korzystania ze strony internetowej, uważnie przeczytaj poniższe Warunki oraz Politykę prywatności (poniżej, wspólnie nazywane “Zasadami”). Jeśli jesteś klientem/ką, musisz zaakceptować Warunki przed złożeniem zamówienia, co zobowiązuję Cię do ich przestrzegania w ramach ww. zamówienia.

1.3. Warunki mogą zostać zmienione, aczkolwiek wszystkie nowe poprawki nie będą miały wpływu na warunki obowiązujące przy zamówieniach, które zostały złożone wcześniej. Jednakże, przeczytanie powyższych nowych Warunków i Zasad jest kluczowe przed złożeniem każdego nowego zamówienia.

1.4. Umowa kupna produktu przez tę stronę internetową pomiędzy Steel Alive S.A., a Tobą może zostać zawarta za Twoją zgodą, w każdym języku, w którym niniejsze Warunki są na tej stronie dostępne. Dane osobowe i informacje, które udostępnisz zostaną przetworzone zgodnie z Zasadami.

2. Szczegóły sklepu internetowego Steel Alive

Sprzedaż produktów przez tę stronę internetową jest prowadzona pod marką „Steel Alive S.A.” (poniżej nazywaną “Steel Alive”) z siedzibą na ulicy Legionowej 31A, 01-343 Warszawa, Poland, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000744039, REGON: 380967839, Numerem Identyfikacji Podatkowej NIP: 1132980616

3. Korzystanie ze strony internetowej www.steelalive.io

3.1. Gdy korzystasz z tej strony internetowej i składasz przez nią zamówienia, zgadzasz się na:

i. korzystanie z tej strony w celu składania autentycznych zapytań oraz zamówień;

ii. nie składanie żadnych fałszywych zamówień.

W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia, że zamówienie jest fałszywe, np. w przypadku użycia skradzionej karty płatniczej, postaramy skontaktować się z Tobą, w celu weryfikacji naszych podejrzeń w rozsądny sposób, i w przypadku, gdy powyższe podejrzenia zostaną potwierdzone, anulujemy zamówienie i poinformujemy Cię o tym;

iii. podanie nam Twojego adresu e-mail, adresu pocztowego i/lub innych danych kontaktowych dokładnie i zgodnie ze stanem faktycznym. Jeśli nie podasz nam wszystkich informacji, których potrzebujemy, nie będziesz mógł/mogła złożyć zamówienia.

3.2. Gdy składasz zamówienie na tej stronie, oświadczasz, że jesteś pełnoletni/a i ukończyłeś/aś osiemnasty (18) rok życia oraz zgodnie z prawem możesz zawierać umowy.

4. Jak złożyć zamówienie oraz kupić produkty

4.1. Produkty dostępne w sklepie internetowym są szczegółowo opisane. Strona internetowa zawiera informacje dotyczące cech produktów, ich cen, ich elementów skkładowych, itd. Zamawiając, klient/ka wybiera produkt w sposób adekwatny do jego cech, podając wagę, ilość i/lub jeśli istnieje taka potrzeba, dodatkowe informacje.


4.2. W kolejnym kroku, należy dodać produkty do koszyka.


4.3. Po naciśnięciu przycisku “Zamawiam”, zostaniesz przetransportowany/a do formularza, który należy wypełnić danymi niezbędnymi do wysyłki i dostarczenia Twojego zamówienia. Po wybraniu metody wysyłki, należy wybrać metodę płatności . Klient/ka ma możliwość wybrania płatności elektronicznej (przy pomocy karty debetowej lub kredytowej, przelewu bankowego lub usługi PayPal) lub gotówkowej przy odbiorze. Po poprawnym wypełnieniu formularza, klient/kazostanie przetransportowany/a na stronę, z której może powrócić do kontynuowania zakupów lub przejść do podsumowania zamówenia.


4.4. W każdym momencie składania zamówienia, do momentu zlecenia płatności, zamówienie może zostać anulowane, zaprzestając postępowania z kolejnymi krokami składania zamówienia oraz opuszczając stronę, która jest wykorzystywana do złożenia zamówienia. Nieukończone zamówienie nie zostanie przyjęte.


4.5. Jeśli, po złożeniu zamówienia, zdasz sobie sprawę z błędu w typie lub ilości produktów, które zamówiłeś/aś lub błędzie w innych danych, zadzwoń na numer […] i/lub wyślij maila na adres sales@steelalive.io niezwłocznie. Steel Alive może skontaktować się z klientem/ką przez e-mail lub telefon w celu zweryfikowania wszystkich wątpliwości związanych z zamówieniami.


4.6. Po złożeniu zamówienia, otrzymasz e-mail z potwierdzeniem przyjęcia Twojego zamówienia ( "Potwierdzenie zamówienia”). Potwierdzenie zamówienia będzie zawierać niepowtarzalny numer zamówienia. Ten numer pozwala m.in. sprawdzić status zamówienia. E-mail z potwierdzeniem zamówienia nie stwierdza akceptacji Twojego zamówienia, lecz potwierdza, że złożenie zamówienia zostało przez nas odnotowane. Gdy przetworzymy Twoje zamówienie i przygotujemy je do wysyłki, wyślemy Ci maila stwierdzającego, że zaakceptowaliśmy Twoje zamówienie oraz zawierającego dane wysyłkowe ("Potwierdzenie wysyłki"). Decyzja o akceptacji zamówienia należy wyłącznie do nas. Chcemy mieć pewność, że produkty, które zamówiłeś/aś, są dostępne, nie zaakceptujemy Twojego zamówienia do momentu przygotowania go do wysyłki. Zazwyczaj, zostanie to wykonane w przeciągu 24 godzin w przypadku elementów, które są na stanie sklepu. W przypadku elementów, które nie są na stanie sklepu, otrzymasz Potwierdzenie wysyłki, gdy element pojawi się na stanie sklepu i zostanie przygotowany do wysyłki.


4.7. Umowa kupna zostaje wykonana w momencie, gdy Potwierdzenie wysyłki zostanie przez nas wysłane i Ty je otrzymasz. Wraz z Potweirdzeniem wysyłki otrzymasz również poniższe Warunki, które zawierają wzór Umowy.

4.8. Twoje zamówienie zostanie odnotowane i zapisane w naszym systemie. Dokumenty księgowe potwierdzające zawarcie Umowy bedą przechowywane przez okres pięciu (5) lat.

5. Dostarczenie

5.1. Dostarczymy produkty wymienione w Potwierdzeniu wysyłki w terminie w nim określonym lub, jeśli termin nie został wymieniony w Potwierdzeniu wysyłki, w terminie wymienionym podczas wyboru metody wysyłki, jednakże nie później niż […] dni roboczych od daty sfinalizowania Umowy. Jeśli w szczególnym przypadku stwierdzimy możliwość wystąpienia opóźnienia, skontaktujemy się z Tobą, w celu ustalenia terminu dostarczenia zamówienia lub, jeśli nie zgodzisz się na sugerowaną zmianę terminu, możesz zrezygnować z Umowy. Jeśli zamówienie zostanie anulowane, pełen poniesiony koszt zamówienia zostanie zwrócony bez znacznych opóźnień.

5.2. Na potrzebę niniejszych Warunków, "dostarczenie" powinno być rozumiane jako wykonane lub zamówienie powinno być rozumiane jako dostarczone w momencie, gdy Ty lub strona trzecia fizycznie wejdzie w posiadanie dóbr, co zostanie potwierdzone przy pomocy podpisu dokumentu wysyłkowego zamówienia przy ustalonym wcześniej adresie wysyłki.

5.3. Należy pamiętać, że zamówione produkty nie mogą zostać dostarczone do skrzynki pocztowej odpowiadającej podanemu adresowi wysyłki. Należy również pamiętać, że zamówione produkty nie mogą zostać dostarczone na Twój adres wysyłki w soboty i dni świąteczne.

5.4. Ijeśli nie jesteś obecny/a przy dostarczeniu zamówienia, wyznaczymy dodatkowy termin na dostarczenie zamówienia. Jeśli zamówienie nie może zostać dostarczone w dodatkowym terminie, mamy prawo do anluowania tego zamówienia (wycofania się z Umowy), co skutkuje rozwiązaniem Umowy. W takiej sytuacji, pełen poniesiony koszt zamówienia zostanie zwrócony bez znacznych opóźnień.

6. Ryzyko i przekształcenie własności

Ponosisz ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem produktów od momentu ich dostarczenia. Produkty staną się Twoją własnością w momencie ich dostarczenia.

7. Ceny i metody płatności

7.1. Wszystkie ceny na stronie internetowej są wyrażone w PLN i zawierają podatek VAT, lecz nie zawierają kosztów dostawy, które zostaną dodane do całkowitej kwoty zamówienia w momencie jego złożenia. Ceny mogą się różnić w zależności od wybranej metody dostawy i metody płatności.


7.2. Steel Alive S.A. zapewnia sobie prawo do zmiany cen produktów dostępnych w sklepie internetowym, wprowadzania nowych produktów, wprowadzania i wycofywania specjalnych ofert lub zmiany tych ofert w zgodzie z obowiązującym w Polsce prawem.


7.3. Domyślnie upoważniasz nas do wystawienia faktury w fromie elektronicznej.

7.4. Ceny mogą ulec zmianie w każdej chwili, jednakże, poza sytuacjami wymienionymi powyżej, zmiany nie powinny dotyczyć wcześniej złożonych zamówień.

7.5. Jako metodę płatności uznaje się karty płatnicze Visa, MasterCard, American Express, usługi PayPal i PayU oraz płatność gotówką za pobraniem.

7.6. W celu minimalizacji ryzyka niepożądanego dostępu, dane Twojej karty płatniczej zostaną zaszyfrowane. Jeśli Twoją metodą płatności jest PayPal, środki zostaną pobrane w momencie, gdy potwierdzimy Twoje zamówienie. Wybierając przycisk “Autoryzuj płatność”, potwierdzasz, że karta płatnicza jest Twoją własnością i/lub, że jesteś prawowitym posiadaczem karty podarunkowej lub vouchera. Karty płatnicze są przedmiotem weryfikacji i autoryzacji przez instytucję zarządzającą i wydającą karty płatnicze, lecz jeśli ta instytucja nie autoryzuje płatności, nie możemy zostać pociągnięci do odpowiedzialności za wszelkie opóźnienia lub problemy z dostarczeniem zamówienia, i nie będziemy mieć możliwości zawarcia z Tobą żadnej formalnej Umowy.

8. Tworzenie konta na stronie internetowej lub zakupy jako gość

Funkcjonalność kupowania jako gość jest dostępna na stronie internetowej. Przy takiej metodzie zakupów, wymagane są jedynie niezbędne dane potrzebne do przetworzenia Twojego zamówienia. Przy finalizacji Twojego zamówienia, zostaniesz poinformowany o możliwości rejestracji jako użytkownik lub kontynuowania jako gość.

9. Zwroty

9.1 Ustawowe prawo do rozwiązania Umowy

Jeśli zawierasz Umowę kupna jako klient prywatny, masz możliwość rozwiązania Umowy do czternastu (14) dni od momentu, w którym Ty lub desygnowana przez Ciebie strona trzecia (inna niż Steel Alive S.A.) fizycznie wejdzie w posiadanie zamówionych produktów lub, w przypadku, gdy produkty dostarczane są oddzielnie w partiach, do czternastu (14) dni od momentu, w którym Ty lub desygnowana przez Ciebie strona trzecia (inna niż Steel Alive S.A.) fizycznie wejdzie w posiadanie ostatniej sztuki lub partii produktów.

Aby skorzystać z prawa do rozwiązania Umowy, należy poinformować Steel Alive S.A. o takiej decyzji wysyłając maila na adres sales@steelalive.io, dzwoniąc na numer […] lub korzystając z formularza kontaktowego na stronie internetowej. Podanie powodu takiej decyzji nie jest wymagane. Możesz użyć wzoru rozwiązania Umowy dostępnego na końcu niniejszych Warunków, lecz nie jest to obowiązkowe.

Jeśli klient poinformuje Steel Alive S.A. o rozwiązaniu Umowy przy pomocy formularza kontaktowego lub mailowo, otrzyma informację zwrotną o przyjęciu decyzji o rozwiązaniu Umowy w formie dokumentu w formacie .pdf.

Klient nie ma prawa do rozwiązania Umowy, gdy Umowa dotyczy kupna któregokolwiek z poniższych produktów:

i. Produktów przygotowywanych na zamówienie;

ii. Oprogramowania lub dokumentów na CD / DVD dostarczanych w zamkniętej obudowie zabezpieczonej plombą, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

iii. Produktów dostarczonych w opakowaniach zabezpieczonych plombą, które nie mogą zostać zwrócone po otwarciu opakowania z powodów związanych ze zdrowiem lub higieną, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

Skutki rozwiązania Umowy

W przypadku skorzystania z ustawowego prawa do wycofania się z Umowy, dokonamy zwrotu pieniędzy korzystając z metody płatności, która została wykorzystana przy płatności za produkty, pod warunkiem, że nie zgodzisz się wyraźnie na zwrot pieniędzy inną metodą płatności, nie pociągającej za sobą żadnych dodatkowych kosztów po Twojej stronie.

W przypadku skorzystania z ustawowego prawa do wycofania się z Umowy, jeśli wybierzesz jedną z dostęþnych metod zwrotu pieniędzy, zwrot zostanie dokonany bez znacznych opóźnień, nie później niż czternaście (14) dni od otrzymania Twojej decyzji o wycofaniu się z Umowy. Jeśli zdecydujesz się zwrócić i wysłać nabyte produkty w swoim zakresie (np. nie wybrałeś/aś żadnej metody odebrania produktów oferowanej przez Steel Alive S.A.), mamy prawo do wstrzymania wypłaty należących się środków do momentu otrzymania produktów lub otrzymania dowodu wysłania produktów (w zależności od tego, które z powyższych zdarzy się wcześniej).

Jeśli wyślesz produkty samodzielnie (nie wybrałeś/aś żadnej metody odebrania produktów oferowanej przez Steel Alive S.A.), jesteś zobowiązany/a dostarczyć zwrócone produkty na nasz adres Legionowa 31A 01-343 Warszawa nie później niż czternaście (14) dni od momentu przekazania Steel Alive S.A. Twojej decyzji o wycofaniu się z Umowy. Zobowiązujesz się ponieść wszystkie koszty bezpośrednio związane ze zwróceniem produktów.

Jesteś jedynie odpowiedzialny/a za dodatkowe szkody wyrządzone wobec produktów na skutek działań innych niż te bezpośrednio związane z rozpoznaniem formy, właściwości oraz funkcjonalności produktów.

Przy rezygnacji z zakupu, produkty powinny zostać zwrócone w następujący sposób:

Gdy zwrot produktów ma się odbyć przy pomocy zaaranżowanego przez nas kuriera:

Odbiór produktów przez kuriera należy ustalić kontaktując się ze Steel Alive S.A. przy pomocy formularza kontaktowego lub drogą mailową na adres contact@steelalive.

Żadne z powyższych rozwiązań nie obciąży Cię dodatkowymi opłatami związanymi z nadaniem lub wysyłką.

Zaleca się zwracać produkty w ich oryginalnych opakowaniach w celu uniknięcia zniszczeń podczas transportu. Jednakże nie zastosowanie się do powyższych zaleceń nie pozbawia Cię prawa do wykorzystania Twoich ustawowych praw.

Należy pamiętać, że w przypadku zlecenia opłacenia kosztów wysyłki gotówką przy odbiorze, Steel Alive S.A. może obciążyć Cię związanymi z tym kosztami.

Po upłynięciu ustawowego okresu czternastu (14) dni na zwrot nabytych produktów (np. czternaście (14) dni od otrzymania produktów), przestaniesz być uprawniony/a do wycofania się z Umowy.

9.2 Zwrot niesprawnych produktów (Gwarancja na produkty)

Jeśli kupiony produkt jest uszkodzony, masz prawo do złożenia zażalenia zgodnie z polskim Kodeksem Cywilnym (artykuł 556 KC z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dziennik Ustaw z roku 1964 nr 16 pozycja 93)). Zażalenie może zostać złożone na podstawie załączonej do produktu gwarancji.

Gwarancja obejmuje poprawne działanie elementów mechanicznych i elektronicznych produktu (z wyłączeniem baterii) przez okres 24 miesięcy.

Klienci mają prawo do: bezpłatnej naprawy lub wymiany, upustów cenowych lub zwrotu kosztów w przypadku uszkodzonych produktów. Steel Alive S.A. zobowiązuje się naprawić lub wymienić wszystkie produkty lub ich komponenty, które zostały zniszczone podczas zgodnego z instrukcją użytkowania. Nie będziesz zobowiązany/a do przedstawienia rachunku z zakupu produktów.

W wymienionym okresie klient ma prawo, poza sugerowaną przez Steel Alive S.A. naprawą produktu, do wymiany produktów na produkty nieuszkodzone lub do usunięcia uszkodzeń, dopóki przywrócenie produktów do stanu zgodnego z Umową w sposób wybrany przez klienta jest możliwe i optymalne finansowo w porównaniu do rozwiązania sugerowanego przez Steel Alive S.A. Przy określaniu kosztów z tym związanych, Steel Alive S.A. bierze pod uwagę wartość produktu pozbawionego uszkodzeń, istotę i wpływ uszkodzeń na działanie produktów oraz związane z tym utrudnienia dla klienta.

Twoje zażalenie zostanie obsłużone przez Steel Alive S.A. w przeciągu czternastu (14) dni. Masz również prawo do złożenia zażalenia dotyczącego elementów Gwarancji, jeśli taka Gwarancja została dostarczona z produktem.

Koszty poniesione przy zwracaniu produktów w związku z uszkodzeniem lub niepoprawnym działaniem, jeśli zostaną stwierdzone, zostaną zwrócone w całości, włącznie z kosztami wysyłki produktów do Ciebie oraz wysyłki zwróconych do nas uszkodzonych produktów. Zwrot zostanie wykonany metodą płatności, która została wykorzystana przy płatności za produkty, pod warunkiem, że nie zgodzisz się wyraźnie na zwrot pieniędzy inną metodą płatności, nie pociągającą za sobą żadnych dodatkowych kosztów po Twojej stronie.

9.3. Prawo do rozwiązania Umowy i zwrotu przy zamówieniach spoza terenu Rzeczpospolitej Polskiej


Jeśli przez tę stronę internetową zamówiłeś/aś produkty spoza obszaru Rzeczpospolitej Polskiej lub krajów członkowskich UE powyższy akapit 9.1. pozostaje w mocyz wyjątkiem tego, że zamówiony przez Steel Alive S.A. kurier może odebrać produkty jedynie przy oryginalnym adresie użytym do dostarczania produktów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Jednocześnie Steel Alive S.A. przypomina, że nie zobowiązuje się pod żadnym warunkiem do opłacania kosztów wysyłki do miejsc innych niż oryginalny adres dostawy i ponownej wysyłki z miejsc poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej.

10. Odpowiedzialność za uszkodzenia produktów

Obie strony Umowy zgadzają się, że produkt jest uszkodzony, gdy: (i) nie posiada właściwości, którą produkt tego typu powinien posiadać zgodnie z potrzebą wyrażoną w Umowie lub wynikającą z warunków związanych z jego standardowym zastosowaniem, (ii) nie posiada właściwości, o której sprzedawca zapewniał klienta, w szczególności przy przedstawianiu klientowi próbki produktu, (iii) nie spełnia wymagań swojego zastosowania, które klient zaznaczył sprzedawcy w sfinalizowanej Umowie, oraz sprzedawca nie zapewnił możliwości dostosowania produktu do tych wymagań i (iv) nie został wydany klientowi w komplecie.

11. Korzystanie ze strony internetowej i wymagania sprzętowe

11.1. Nie masz prawa korzystać z tej strony w sposób nieodpowiedni, świadomie wprowadzając na nią wirusy, konie trojańskie, wormy, bomby logiczne lub jakiekolwiek inne oprogramowanie szkodliwe lub szkodliwą treść. Nie masz prawa wchodzić bez autoryzacji na tę stronę internetową, serwer, na którym zlokalizowana jest strona internetowa, lub na jakikolwiek serwer, komputer lub bazę danych związane z tą stroną internetową. Nie masz prawa atakować tej storny internetowej jakimkolwiek atakiem Denial of Service lub rozproszonym atakiem Denial of Service.

11.2. Aby korzystać z tej strony internetowej, musisz spełnić poniższe wymagania sprzętowe:

- przynajmniej 512 kB przepustowości łącza Internetu;

- zainstalowana jedna z poniższych przeglądarek internetowych z akceptacją usług “cookies” i zainstalowaną obsługą JavaScript :

Microsoft Internet Explorer 8.0 lub nowszy

Mozilla Firefox 17.0.9 lub nowsza

Opera 15 lub nowsza

Google Chrome 30 lub nowsza

Apple Safari 5.1 lub nowsza;


- zainstalowane poniższe aplikacje multimedialne:

Windows Media Player 9 lub nowszy

Adobe Flash Player 9 lub nowszy;12. Utrata ważności

Jeśli którekolwiek z powyższych warunków lub założeń Umowy straci ważność wskutek prawomocnego rozporządzenia Steel Alive S.A., pozostałe warunki i założenia pozostają w mocy i nie mogą być wycofane lub zmienione słowną deklaracją.

13. Jurysdykcja

Jakiekolwiek spory związane z korzystaniem ze strony internetowej i związane z Umową będą rozstrzygane przez polskie sądy zgodnie z polskim ustawodawstwem i polskim prawem.

Jeśli jako klient, stwierdzisz pogwałcenie Twoich praw, możesz przekazać Twoje uwagi na adres mailowy contact@steelalive.io, jeśli dążysz do rozwiązania sprawy drogą negocjacji, bez udziału organu sądownictwa.

W takim przypadku, jeśli zakup został sfinalizowany na stronie internetowej, Steel Alive S.A. w zgodzie z dyrektywą UE nr. 524/2013, informuje Cię o możliwości rozwiązania sporu drogą negocjacji, bez udziału organu sądownictwa, przy pomocy przystosowanej do tego platformy online pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Ostatnio aktualizowano: [...]Wzór rozwiązania Umowy

(wypełnij i odeślij niniejszy formularz, tylko jeśli zamierzasz wycofać się z Umowy)

Do Steel Alive S.A., drogą mailową do […] przekazuję moją decyzję o wycofaniu się z Umowy zakupu poniższych produktów (wypełnia klient):

[...]

Zamówione/otrzymane dnia (*)

Nazwa/imię i nazwisko klienta

Adres klienta

Podpis klienta (tylko, jeśli decyzja przekazywana jest w formie papierowej)

Datado góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl, powered by Shoper.